Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii (pe scurt: Timișoara 2021) recrutează personal calificat pentru postul de Director de Producție pentru implementarea Proiectului Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii (pe scurt: Proiectul Timișoara 2021). Dosarul de candidatură câștigător al titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021 (pe scurt: CEaC 2021) poate fi consultant aici:

Versiunea în limba română:

Dosar de Candidatură Timișoara 2021 - Bidbook RO

Versiunea în limba engleză:

Dosar de Candidatură Timișoara 2021 - Bidbook EN

Preambul

După recomandarea juriului format din experți independenți, responsabili cu evaluarea dosarelor de candidatură pentru titlul CEaC 2021 în cadrul concursului din România, pe de o parte, și în urma publicării raportului final de selecție pe site-ul Comisiei Europene, pe de alta, Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) a propus, prin Ordinul Ministrului nr.3867 din 25 octombrie 2016, ca orașul Timișoara să devină Capitală Europeană a Culturii în România în 2021.

Dosarul de candidatură prezentat în faza de selecție finală a devenit contractul de facto între orașul desemnat și cetățenii săi, comitetul de monitorizare, MCIN și Comisia Europeană. Organizația recunoscută și împuternicită să coordoneze dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea impactului "Programului cultural-artistic unic Timișoara 2021", precum și gestionarea moștenirii sale culturale este Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.

Conform regulamentului care guvernează capitalele europene ale culturii, perioada de implementare a proiectului este 2016 (post-selecție) - 2022 și după și va include întregul proces de pregătire a anului 2021, derularea sa efectivă și evaluarea ulterioară a impactului și a moștenirii generate. Abordarea strategică a Asociației de Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii pentru perioada respectivă presupune, în primul rând, crearea premiselor și fundamentelor pentru derularea proiectului, așa cum sunt acestea definite în dosarul de candidatură, care ulterior vor sprijini dezvoltarea sa durabilă și de succes, garantând impactul și moștenirea pe termen mediu și lung a Proiectului Timișoara 2021.

Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană - Bastion Theresia, str. Popa Șapcă nr. 4 traversa A 1.15, Timișoara [email protected]www.timisoara2021.ro

În vederea asigurării celor de mai sus, Asociația Timișoara 2021 a lansat în decembrie 2016 fazele strategiei de implementare, care constau în:

 • Etapa I, vizează perioada 2017-2018 și este denumită etapa de StartUp a programului general. Scopul etapei StartUp a fost acela de a construi o fundație solidă necesară pentru a implementa cu succes obiectivele programului general și moștenirea acestuia.
 • Etapa a II-a, vizează perioada 2019-2021, și este denumită etapa de Acțiune/Producție efectivă a programului general. Etapa de Acțiune/Producție a programului general urmărește realizarea și desfășurarea la nivel local și regional a programelor culturale multianuale legate de programul general, care va conecta orașul la nivel european și internațional.
 • Etapa a III-a, vizează perioada 2022-2024, și este denumită etapa de Consolidare a programului general. Această etapă urmărește stadiul de management a moștenirii proiectului, menținerea sprijinului acordat de Asociația Timișoara 2021 pentru acțiuni de consolidare a capacității, schimburi de experiență și reprezentare la nivel internațional, precum și pentru organizarea evenimentelor de referință culturală la nivel european, pe durata a 1-2 ani.

Începând cu a doua jumătate a anului 2019, implementarea a intrat în Etapa a II-a, aceea de Acțiune/ Producție, iar echipa de implementare se extinde iar Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii recrutează DIRECTOR DE PRODUCȚIE.

Descrierea postului

În calitate de Director de Producție, persoana selectată se alătură echipei având responsabilitatea administrării producției și implementării tehnice a Programului cultural Timișoara 2021. Directorul de Producție colaborează cu Managerii Unităților Teritorii, Directorul Artistic, Directorul de program artisitic, fiind subordonat direct Managerului de operațiuni și Directorului Executiv, cât și cu personalul altor Unităţi la implementarea proiectelor culturale, din punct de vedere administrativ, financiar și logistic.

Responsabilităţi în cadrul postului

Directorul de producție va avea următoarele responsabilități:

 • Gestionarea tuturor aspectelor practice implicate în livrarea și producția Programului Cultural Timișoara 2021 pentru etapa de implementare.
 • Planificarea riguroasă, organizarea proceselor de producție culturală în strânsă colaborare cu responsabilul privind coordonarea Unitatii Artistice (Director/ Consultant Artistic, Director/Consultat de Program, alte denumire, dupa caz) al Programului Cultural Timișoara 2021;
 • Punerea în aplicare a fiecărui proiect în cadrul conceptului general, respectând termenele și bugetele stabilite;
 • Gestionarea logisticii proiectelor puse in aplicare de Beneficiar (resurse tehnice și dotări, sunet, lumini, transport și construcții de scenă) și resurse umane implicate (artiști, tehnicieni,subcontractanți sau furnizori), care să permită producerea de evenimente culturale de înaltă calitate și de impact;
 • Găsirea de soluții practice și de a gestiona situații ivite pe prestării serviciilor de productie, inclusiv în situații de presiune.
 • Contribuire la rapoartele de activitate trimestriale, semestriale, anuale ale Asociației Timișoara2021-Capitală Europeană a Culturii, la întocmirea bugetelor și planificărilor.
Experienţa necesară ocupării postului

Candidatul/candidata trebuie să aibă următoarele competențe:

 • are experiență în producția de evenimente culturale și artisitice la nivel local, național, regional și/sau international;
 • are experiență consistentă în domeniul producției de eveniment cultural-artisitc, organizare de evenimente publice, prezentarea adecvată a tipului de eveniment;
 • are cunoștințe generale cu privire la scenotehnică, instalații de sunet, instalații de lumini, build-up de festival, improvizație scenică;
 • deține o rețea largă de contacte în domeniul tehnic si cultural;
 • deține permis de conducere;
 • are competențe de comunicare și muncă în echipă, spirit de echipă,adaptabilitate la situații noi, spirit de inițiativă;
 • cunoaște limba română (la nivel de limba maternă) și limba engleză (nivel mediu);
 • are studii superioare (nivel licență).
Calendar

14-22 ianuarie: data limită de trimitere a documentelor solicitate;

22 ianuarie: contactarea cantidaților selectați pentru interviu;

23 ianuarie: susținere interviuri;

23 ianuarie (după finalizarea interviurilor): comunicarea rezultatelor finale.

Comisia de concurs va fi formată din reprezentanți ai conducerii asociației Timișoara 2021.

Înscrierea la concurs

Pentru a se înscrie la concurs, candidații vor trimite:

 • un CV în limba română;
 • o scrisoare de motivație din care să rezulte relevanța experienței profesionale pentru postul pentru care este trimisă aplicația, precum și felul în care candidatul poate să contribuie la crearea și implementarea Programului Cultural Timișoara 2021. Candidatul/a trebuie să indice două sau mai multe referințe de la locurile de muncă anterioare (numele referentului, afilierea instituțională, dacă e cazul, numărul de telefon și adresa de e-mail);
 • dovada studiilor absolvite.

Poziția scoasă la concurs presupune prezența angajatului în Timișoara. Prin urmare vor fi selectate persoane ce locuiesc în Timișoara sau în județul Timiș, sau sunt dispuse să se transfere în Timișoara pe durata proiectului (sfârșitul anului 2021).

Documentele vor fi transmise în format electronic pe adresa de email: [email protected], indicând în Subiectul e-mail-ului, postul pentru care candidează.