Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii (pe scurt: Timișoara 2021) recrutează personal calificat pentru postul de Director de Program în vederea implementării Proiectului Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii (pe scurt: Proiectul Timișoara 2021). Dosarul de candidatură câștigător al titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021 (pe scurt: CEaC 2021) poate fi consultant aici:

Versiunea în limba română:

http://www.timisoara2021.ro/wp-content/uploads/2016/08/Bidbook_RO_digital_secure.pdf

Versiunea în limba engleză:

http://www.timisoara2021.ro/wp-content/uploads/2016/08/Bidbook_EN_digital_secure.pdf

Preambul

După recomandarea juriului format din experți independenți, responsabili cu evaluarea dosarelor de candidatură pentru titlul CEaC 2021 în cadrul concursului din România, pe de o parte, și în urma publicării raportului final de selecție pe site-ul Comisiei Europene, pe de alta, Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) a propus, prin Ordinul Ministrului nr.3867 din 25 octombrie 2016, ca orașul Timișoara să devină Capitală Europeană a Culturii în România în 2021.

Dosarul de candidatură prezentat în faza de selecție finală a devenit contractul de facto între orașul desemnat și cetățenii săi, comitetul de monitorizare, MCIN și Comisia Europeană.

Organizația recunoscută și împuternicită să coordoneze dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea impactului "Programului cultural-artistic unic Timișoara 2021", precum și gestionarea moștenirii sale culturale este Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii.

Conform regulamentului care guvernează capitalele europene ale culturii, perioada de implementare a proiectului este 2016 (post-selecție) - 2022 și după și va include întregul proces de pregătire a anului 2021, derularea sa efectivă și evaluarea ulterioară a impactului și a moștenirii generate.

Abordarea strategică a Asociației de Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii pentru perioada respectivă presupune, în primul rând, crearea premiselor și fundamentelor pentru derularea proiectului, așa cum sunt acestea definite în dosarul de candidatură, care ulterior vor sprijini dezvoltarea sa durabilă și de succes, garantând impactul și moștenirea pe termen mediu și lung a Proiectului Timișoara 2021.

În vederea asigurării celor de mai sus, Asociația Timișoara 2021 a lansat în decembrie 2016 fazele strategiei de implementare, care constau în:

 • Etapa I, vizează perioada 2017-2018 și este denumită etapa de StartUp a programului general. Scopul etapei StartUp a fost acela de a construi o fundație solidă necesară pentru a implementa cu succes obiectivele programului general și moștenirea acestuia.
 • Etapa a II-a, vizează perioada 2019-2021, și este denumită etapa de Acțiune/Producție efectivă a programului general. Etapa de Acțiune/Producție a programului general urmărește realizarea și desfășurarea la nivel local și regional a programelor culturale multianuale legate de programul general, care va conecta orașul la nivel european și internațional.
 • Etapa a III-a, vizează perioada 2022-2024, și este denumită etapa de Consolidare a programului general. Eceasta etapă urmărește stadiul de management a moștenirii proiectului, menținerea sprijinului acordat de Asociația Timișoara 2021 pentru acțiuni de consolidare a capacității, schimburi de experiență și reprezentare la nivel internațional, precum și pentru organizarea evenimentelor de referință culturală la nivel european, pe durata a 1-2 ani.

Începând cu a doua jumătate a anului 2019, implementarea a intrat în Etapa a II-a, aceea de Acțiune/ Producție, iar echipa de implementare se extinde. Având în vedere necesitatea accelerarii ritmului de implementare, responsabilitățile aferente postului de Director Artistic menționat în Dosarul de candidatură sunt divizate ăn 2 noi posturi: acela de Director de program și Consultant Artistic Internațional. În acest sens, prin prezentul anunț, Asociația Timișoara 2021 recrutează 1 Director de Program.

Descrierea postului

Directorul de Program gestionează Unitatea Artistică colaborîndd cu celelalte departamente și Consultantul Artistic Internațional în vederea creării, implementării și monitorizării Programului Cultural Timișoara 2021-Capitală Europeană a Culturii și a asigurării unei moșteniri durabile a acestuia.

Directorul de Program este responsabil pentru punerea în practică a proiectelor din Dosarul de candidatură, a celor selectate prin competiție de proiecte și a celor menite să suplimenteze Programul cultural și adaugarea dimensiunii europene și implicare a publicului pentru fiecare proiect al etapei de Acțiune, în cadrul conceptului general descris în dosarul de candidatură, colaborând cu celelalte unități (Power Station & Unitatea de implicare a Publicului &Voluntariat, Comunicare, Marketing, Fundraising, Operațiuni, Monitorizare și Evaluare, Producție).

Responsabilităţi în cadrul postului
 • va livra, în colaborare cu Consultantul Artistic Internațional, Programul Cultural pentru anul 2021 până în luna septembrie 2020;
 • implementează și monitorizează Programul Cultural pentru anul 2020
 • negociază cu partenerii de implementare și gestionează bugetul pentru Programul Cultural în coordonare cu Consultantul artistic international
 • coordonează relațiile și parteneriatele la nivel local, national și international pentru Programul Cultural;
 • dezvoltă și menține relații internaționale cu partenerii / consultanții pentru Programul Cultural;
 • Contribuie la atragerea participării comunității și stimulează entuziasmul local prin conținutul Programului Cultural;
 • Contribuie la crearea de conținut pentru materialele de comunicare/ prezentare, în colaborare cu Unitatea de Comunicare;
 • Colaborează cu Directorul de Producție la implementarea Programului Cultural
 • Întocmește și gestionează Programul Cultural în strânsă colaborare cu Directorul de Producție și Managerul de Operațiuni.
 • Lansează apeluri publice de proiecte noi (organizează concursul, stabilește criterii de selecție, procedura de selecție ) în conformitate cu prevederile legislative romînești.
 • Monitorizează implementarea Programului Cultural.
Experienţa necesară ocupării postului

Candidatul/candidata trebuie să aibă următoarele competențe:

 • are experiență în inițierea și producerea de evenimente artistice/ culturale la nivel local, național, regional și sau internațional de cel putin 8 ani;
 • a lucrat în sistemul românesc de finanțare a proiectelor/ instituțiilor/ organizațiilor culturale și cunoștințe generale de lucru cu privire la schemele de finațare europene și a oportunităților de finanțare UE;
 • deține o rețea largă de contacte în unul sau mai multe sectoare culturale, în special la nivel local, național și internațional;
 • are experiență în atragerea și lucrul cu diverse comunități, cu instituții și cu organizații de cultură independente.
 • are cunoștințe și experiență în alcătuirea de bugete, creare de conținut, planificare și implementare.
 • are abilități foarte bune de comunicare și prezentare.
 • Are abilități de a interacționa cu instituții de cultură și organizații independente, cu artiști și oameni de cultură și diverse alte grupuri
 • Are capacitatea să facă fașă situațiilor complexe și să prioritizeze;
 • Are abilități de negociere și adaptabilitate, competențe interculturale
Studii și cunoștințe lingvistice

 • Studii: domenii artistice;
 • Cunoștințe lingvistice: limba română (la nivel de limbă maternă), limba engleză (foarte bine) și de preferință o limbă de circulație zonală (maghiara, sârba, germana).
Diverse

Poziția presupune prezența Directorului de Program în Timișoara, prin urmare va fi selectată o persoană care care locuiește deja în Timișoara sau în județul Timiș, sau una care dorește și este gata să se transfere în Timișoara pe durata proiectului (sfârșitul anului 2021).

Înscrierea la concurs

Pentru a se înscrie la concurs, candidații vor trimite un CV și o scrisoare de motivație în care să prezinte relevanța experienței profesionale pentru acest post precum și felul în care poate să contribuie la crearea Programului Cultural Timișoara 2021. Candidatul/a trebuie să indice două sau mai multe referințe de la locurile de muncă anterioare (mai exact, numele referentului, afilierea instituțională, dacă e cazul, numărul de telefon și adresa de e-mail).

Cele 2 documente vor fi redactate în limbile română și engleză și vor fi transmise în format electronic pe adresa de email: [email protected], indicând în Subiectul email-ului Director de Program.

Termenul-limită de primire a candidaturilor este 18.10.2019, ora 18.00 (ora României).